ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΕΛΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΕΛΟΥ

  Η επάλειψη του συντηρητικού με βούρτσα ή πινέλο είναι μία εύκολη αλλά και αποτελεσματική μέθοδος συντήρησης της κατασκευής.

  Η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 3 – 4 χρόνια. Το ξύλο πρέπει να είναι ξηρό στο 12 – 15 % και η καλύτερη εποχή για την επάλειψη είναι η θερινή περίοδος. Η προσρόφηση συντηρητικού από τις εγκάρσιες επιφάνειες στα άκρα είναι πολύ μεγαλύτερη από τις κατά μήκος επιφάνειες και για το λόγο αυτό οι επιφάνειες αυτές βάφονται με περισσότερα χέρια.

Η τεχνική εφαρμογής συντήρησης με πινέλο είναι η ακόλουθη :

  • Μετά τη λείανση, με χρήση υαλοχάρτου no 320 και καθαρισμού των επιφανειών του επίπλου, εφαρμόζουμε ένα πρώτο χέρι συντηρητικού με καλής ποιότητας πινέλο.
  • Μετά από 2 ώρες όταν το πρώτο χέρι συντηρητικού είναι εντελώς στεγνό, λειάνουμε ξανά τις επιφάνειες, με χρήση υαλοχάρτου no 320.
  • Εφαρμόζουμε ένα δεύτερο χέρι συντηρητικού και λειαίνουμε, με τον ίδιο τρόπο όπως το πρώτο χέρι.
  • Το τρίτο χέρι μπορεί να είναι και το τελικό, εάν μας ικανοποιεί αισθητικά. Εάν όχι εφαρμόζουμε ένα τέταρτο χέρι για την ολοκλήρωση της συντήρησης.

Τα προαναφερθέντα στάδια συντήρησης εστιάζουν κυρίως στα σπιτάκια εξωτερικών χώρων και την προστασία τους από εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συντελούν στην σταδιακή φθορά τους.

* Σε περίπτωση χτυπιματος, σπασίματος ή δαγκώματος του προϊόντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του, θα πρέπει να γίνει άμεσα μια τοπική συντήρηση του σημείου για την αποφυγή αλλοίωσης και προσβολή του από διαφόρους μικροοργανιςμούς (μύκητες, έντομα, βακτήρια).